Ole Edvin Tangen


27 år gammel fotograf fra Hønefoss. Jobber som frilansjournalist i Ringerikes Blad og frilanser i Bilfoto AS. 

Dekker Ringerike og omegn med bilder og video fra ulykker, branner og andre hendelser for nasjonale medier. 

Flyr drone med godkjenning A1/A3 (RO1). 

Har en bachelorgrad i juss og ledelse og en bachelorgrad i beredskap- og krisehåndtering. Using Format